Lista de

THERMAL LENS
2
Barreiro, Nadia Luisina; Rago Méndez, J.; Slezak, Verónica Beatriz "Espectroscopía de lente térmica excitada por dos longitudes de onda". (2018). Anales AFA. 29(03): pp. 90-96
Lescano, Eric; Barreiro, Nadia Luisina; Slezak, Verónica Beatriz "Técnica de lente térmica pulsado para detección de trazas de Cr(VI) en agua". (2015). Anales AFA. 26(03): pp. 113-117