Lista de

Revisión de de Oliveira Pinto, <i>Ornitologia brasiliense. Catalogo descriptivo e ilustrado das aves do Brasil. Primeiro volume. Parte introdutoria e familias Rheidae a Cuculidae</i>
1